Marketing vs reclame

Er word mij wel eens gevraagd wat het verschil is tussen marketing en reclame om vervolgens de tweede vraag te stellen: ‘En wat is dan het verschil tussen een reclamebureau en een marketingbureau?’ Leuke vraag, begrijpelijke vraag.

Als ik Wikipedia raadpleeg voor een definitie van reclame dan komt het alwetende projectiel met de volgende definitie:

‘Reclame is een vorm van communicatie met het doel potentiële klanten informatie te geven over producten en diensten. Veel reclame is ook bedoeld om consumptie aan te wakkeren door het creëren en versterken van een merkimago en een getrouwheid aan een merk. Het is ook het promoten van een product, dienst, bedrijf of idee door middel van een veelal gesponsorde boodschap.’

Klopt als een bus. Wat opvalt: Communicatie, het aanwakkeren van consumptie, informeren en tot slot het promoten van een product, dienst, bedrijf of idee. Elementen die het verschil duiden als we reclame vergelijken met marketing. Reclame is de laatste stap in de marketingcyclus, de p van promotie. Marketing echter, ‘starts before the product is even created’, aldus Seth Godin.

Voor wie gaan we het product fabriceren? Welke distributiekanalen worden gebruikt? Welke concurrenten zijn aanwezig en hoe gaat ons nieuwe product zich onderscheiden? Voorbeelden van vragen die gesteld dienen te worden bij de totstandkoming van een marketing stategie. Marketing is het stellen van de juiste vragen gedurende de marketing cyclus waarbij de kwaliteit van de marketeer tot uiting komt bij het geven van de antwoorden en oplossingen.

Met promotie van het product, communicatie afgezet tegen de doelgroep heeft het nog weinig van doen. Het is slechts de laatste stap in de cyclus. Is het product gereed, klaar om in de markt gezet te gaan worden, pas dan raadpleegt marketing haar gereedschapskist om er collega reclame uit naar boven te halen. De keuze van het medium en de vormgeving. Het merk en zijn identiteit en uitstraling: Allen gedefinieerd in de marketing strategie. De boodschap weggezet op een medium, wellicht in de vorm van een commercial of wervende flyer: Reclame geprojecteerd op de doelgroep.

Resumerend: Marketing is de achterliggende gedachte en gekozen strategie bij het positioneren of inrichten van een product of dienst. Reclame de laatste stap in de marketing cyclus die zorgt dat de boodschap , het merk en haar uitstraling worden gecommuniceerd naar de doelgroep.

-

Herman Grendelman – Creative Director
Stereo Focus | Marketing & Reclamebureau
Zwolle

Comments

comments

css gallery