Zicht op werken

Een publicatie uitgeven? Wellicht werkt dit inspirerend?

 

Zicht op Werken

In de zomer van 2010 is in de Afrikaanderwijk op initiatief van de Stichting Opleiding Groothandel (SOG) Zicht op Werken gestart, een project dat zich richt op NUG-ers (Niet Uitkerings Gerechtigden) woonachtig in Rotterdam Zuid en jongeren tussen de 18 en 27 jaar uit Rotterdam.

In één jaar tijd volgen 200 NUG-ers en 85 jongeren een basisopleiding en worden ze gecoacht naar een plaats op de arbeidsmarkt of naar een (beroeps)opleiding. Naast dit tastbare resultaat gaat het in Zicht evenzo- goed om de minder meetbare resultaten; namelijk persoonlijke groei en ontwikkeling van de deelnemers, de mogelijkheid om bewust keuzes te maken en het gevoel van “ik doe mee in de maatschappij”.

Inzicht en presentatie resultaten

Stereo Focus heeft haar bijdrage aan dit bijzondere project mogen leveren door het grafisch vormgeven van een boekje. Een fraaie publicatie met aandacht voor resultaten, persoonlijke verhalen van deelnemers en goede presentatie voor een ieder die in de toekomst aan het project zou willen deelnemen.

css gallery